• Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego www.moto-mix.pl

 

Informacje ogólne

 

1.  Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy działający pod adresem www.moto-mix.pl, zwanego dalej sklepem. Jego akceptacja jest warunkiem korzystania ze sklepu.

2.  Sklep internetowy, działający pod adresem www.moto-mix.pl, prowadzony jest przez P.P.H.U. Moto Mix z siedzibą w Świdniku-Franciszków (21-040) przy ul. Szkolnej 33, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej o numerze NIP: 713-102-28-33, Regon: 430555676.

3.  Sklep internetowy, działający pod adresem www.moto-mix.pl, prowadzony jest przez P.P.H.U. Moto Mix z siedzibą w Świdniku-Franciszków (21-040) przy ul. Szkolnej 33, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej o numerze NIP: 713-102-28-33, Regon: 430555676.

 

Korzystanie ze sklepu

 

4.  Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póľn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Reguły dotyczące polityki zbierania, magazynowania oraz przetwarzania danych osobowych, przedstawione zostały dokładniej w polityce prywatności sklepu. Dokument ten jest integralną i nierozłączną częścią niniejszego regulaminu.

5.  Po przyjęciu zamówienia przez sklep, na adres e-mail klienta zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zamówienie. Zamówienia z opcją za pobraniem wymagają potwierdzenia poprzez kliknięcie w link potwierdzający. Link wysyłany jest na e-mail podany przy składaniu zamówienia.

6.  Wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto i zawierają 23% vat.

7.  Cena wyświetlana przy nazwie przedmiotu nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy jest doliczany do wartości zakupionych towarów podczas składania zamówienia, na stronie wyboru sposobu płatności (przedpłata lub pobranie). Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki.

8.  Koszty przesyłki (dostawy) są zryczałtowane i zależą jedynie od wielkości przedmiotu. Koszty te zawierają 23% vat. Aktualny cennik i szczegółowe informacje na temat kosztów przesyłki znajdują się w zakładce koszty i czas dostawy.

9.  Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

10.  O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego artykułu lub jego uszkodzeniu powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

11.  W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych przedmiotów zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie (nie więcej niż 14 dni roboczych). Jednak na życzenie klienta sklep może podzielić zamówienie na kilka partii, nie pobierając jednak ponownie opłaty za przesyłkę. Firma zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu wysyłki towarów do 14 dni. Z reguły wysyłki realizowane są w ciągu 48 godzin.

12.  Zamówienie jest realizowane w ciągu 10 dni roboczych (średni czas realizacji to 3 dni) od momentu jego opłacenia przez klienta lub potwierdzenia płatności za pobraniem. W przypadku trudności z realizacją, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od sklepu. Sklep nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę polską oraz firmy kurierskie.

13.  Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, sklep zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru (dotyczy szczególnie przesyłek „za pobraniem”).

14.  Zamówienia które posiadają notatkę z dalszą częścią zamówienia mogą być nie zrealizowane prawidłowo. wpisywanie w komentarzu/uwagach do zamówienia kolejnych pozycji zamówienia nie jest wiążące i nie podlega to rozczeniu tzn pracownik nie jest zobowiązany do realizacji zamówień zawartych w  komentarzu/uwagach. Zamówienie należy dokonywać od początku do końca dodając towar do koszyka lub wybierając opcję kup teraz. 

Komentarz/uwagi służą do ew wyboru koloru, wzoru itp.

 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta jest P.P.H.U. MOTO MIX z siedzibą w Świdniku : adres Franciszków ul szkolna 33 21-040 Świdnik.

 

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z:

  • przygotowaniem i wysłaniem do klienta zamówionej paczki za pośrednictwem sklepu internetowego lub serwisu aukcyjnego Allegro

  • realizacją połączeń w przypadku potrzeby wyjaśnienia spraw związanych z zamówieniem

Klientowi Przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych dla celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą przez Klienta umową z Administratorem.

Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być firmy transportowe współpracujące z Administratorem - jest to konieczne do przekazania paczki pod właściwy adres.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy Klientem a Administratorem, a po zakończeniu umowy będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia przez Klienta ewentualnych roszczeń.

Klient ma prawo żądania dostępu do danych osobowych Klienta dotyczących: żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia, przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

 

Czarna lista i ograniczenia

  1. Firma ma prawo do umieszczenia klienta na czarnej liście. Klient taki nie ma prawa zakupu w naszym sklepie. Na czarna listę klient trafia za: 

 

- podanie fałszywych danych mających na celu nieuczciwe zamiary i nie jest w - stanie potwierdzić poprawności danych np podanie imienia i nazwiska:. Adam Mickiewicz,
- za nieodebranie/nieopłacenie przesyłki,  
- notoryczne zamawianie towarów i nie opłacanie ich w terminie.


 Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i są prezentowane w sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.